Byta fönster

Att byta fönster kan vara något som en husägare gruvar sig för, men det finns mycket att vinna på att se över just fönstren. Olika typer av fönster kräver olika mycket underhåll och även olika investeringskostnad. Det kan vara bra att tänka på att kvalitet är önskvärt då det slipper ut en del värme och energi genom fönstren. Det är […]

Hus

Ett hus kan se ut på många olika sätt och i denna text kommer läsaren kunna åka tillbaka i tiden genom att läsa hur husen såg ut förr och hur det har utvecklats fram till idag. Forntiden På äldre stenåldern bodde delar av befolkningen i grottor och andra delar i hyddor vid vattnet. Det berodde på var de bodde och […]

Bygga komplementbostadshus

2014 gav regeringen tillåtelse att kunna bygga ett extra hus på tomten utan att alltid behöva bygglov. Detta var en del i att avhjälpa bostadskrisen och Boverket hoppades på 150 000 till 200 000 nya småhus, vilket inte blev fallet. Ett tusental hus byggdes, men antalet har ökat något för varje år. Attefallshus Dessa småhus kallades för attefallshus efter Stefan […]

Varför du borde installera energieffektiva fönster

Det finns mycket att tänka över innan man beslutar sig för att beställa och installera nya fönster. Att köpa nya fönster är ofta en ganska dyr affär och det är inte direkt något man vill göra om särskilt ofta. Därför är det viktigt att köpet blir rätt från första början. Ska man köpa fönster är det bra att kontakta någon […]

Tips om du ska köpa nytt hus

Funderar du på att köpa ett nytt hus? Då finns det många saker att tänka på. Något som de flesta kanske inte alltid ser som det viktigaste, vilket är märkligt eftersom det är det enda som inte går att ändra på i efterhand, är placeringen. Både i det stora och det lilla: trivs du på platsen? Hur ligger den i […]