Att lägga parkettgolv

Att lägga parkettgolv är inte särskilt svårt även om det kanske kan verka så. Det viktigaste är att man ser till att mäta ordentligt innan man börjar lägga. Man bör se till att man inte behöver lägga en allt för smal golvbräda i slutet. Allt man behöver göra är dock att mäta från början till slutet där man ska lägga och sedan mäta hur breda golvbrädorna är.

Innan man börjar lägga golvet bör man dammsuga och fixa till eventuella ojämnheter i golvet så som klumpar i betongen och så vidare. Därefter bör man använda sig av en så kallad ljudmatta under parkettgolvet. Denna matta ser till att ljuden dämpas när man går på golvet och bidrar även till en viss mjukhet i golvet. När man lägger ett parkettgolv ska det vara ett visst mellanrum mellan golvet och väggen. Detta beror på att golvet kan svälla i och med att luftfuktigheten i rummet förändras med årstiderna. Gör man inte det kommer det att uppstå upphöjningar i parketten eller skador på väggarna. Detta avstånd till väggen brukar vara ca 12 mm men det kan variera beroende på golv. Det brukar stå på förpackningen hur stort avståndet mellan golv och vägg ska vara.

När man lägger golv bör man ha en sticksåg till hjälp eftersom man ofta behöver kapa brädorna. Spill går inte helt att undvika men kan minskas med god planering. När man lägger golvet ska man se till att det är minst ca 30 cm avstånd mellan skarvarna på varje golvrad. De flesta golv lägger man genom att “böja” in dem i brädan framför i dess spont.

Efter att golvet har lagts ut använder man sig av golvsocklar för att täcka över springorna mot väggen. Det är viktigt att se till att dessa är tillräckligt breda för att täcka över springorna.

onplay