Att pappa tak och lägga tegel

Efter att man har monterat råsponten på takstolarna är det dags för att pappa taket. Det finns lite olika varianter av takpapp. Ett tips är att välja en lite modernare variant som inte är hal att kliva på eftersom det kan vara väldigt irriterande när man sedan ska lägga takpannorna. Takpappen köps på rulle och rullas ut i rader som överlappar varandra. Man börjar längst ner på taket för att jobba sig uppåt, den rulle som är överst ska alltid överlappa den undre så att regnvatten inte kan rinna ner i springan.

När man rullar ut den första rullen är det viktigt att se till att den är rakt placerad, denna kommer nämligen att styra rullarna som kommer efter; när man har rullat ut rullen ska den spikas med särskild pappspik upptill på området som kommer att täckas över av nästa rulle. Denna yta är även täckt med klister för att kunna klistras ihop med ovanstående rullen. Man kan spika med antingen hammare eller med en spikpistol. Spikarna ska placeras i ett sicksackmönster med cirka 2-3 cm mellanrum.

Därefter rullar man ut nästa rulle med den nedre kanten överlappande över den undre rullen. När detta är gjort följer man samma procedur som tidigare tills man har kommit ända upp till nock. Den översta rullen ska överlappa på båda sidor. Efter att taket är pappat ska det vara tätt. Därefter placerar man ut takläkt där tegelpannorna sedan ska läggas. Denna läkt spikas fast, man lägger först ett antal läkt vertikalt över taket. Sedan spikar man fast läkt på dessa horisontellt. På de horisontella läkterna är det viktigt att se till att de är raka och har rätt avstånd i förhållande till de tegelpannor man ska lägga. Det är viktigt att läktningen görs noggrant eftersom det är denna som styr hur raka tegelpannorna blir.

onplay