Bygg ett EKO-hus

Att bygga ekologiskt har blivit mer och mer vanligt och fler personer blir medvetna om den påverkan som felaktigt material har. Det finns inga specifika normer som behöver uppfyllas för att man ska kunna kalla sitt hus ett EKO-hus. Det kan vara hus som är byggda av lera och halmbalar och vissa lågenergihus går också under samma kategori.

Det finns dock några riktlinjer man bör följa och ta hänsyn till när det är dags för bygget. Detta gäller för dem som vill vara så miljömedvetna som möjligt. Först och främst är det viktigt att man väljer material som är bra för miljön och i detta fall är trä ett mycket ypperligt alternativ. För att löpa hela linan ut bör man också se till energiförbrukning, vatten, kretslopp, avloppet och ventilationen i huset.

Med detta sagt är det tydligt att det inte bara är utsidan av huset som man bör tänka på, utan även hur man väljer att huset ska fungera. Utöver det bör man också lägga mycket medvetande i valet av inredning och golv. För att få en äkta ekokänsla genom hela huset inklusive trädgård så kan man se till att ha en kompost och ett växthus i närheten. På detta sätt kan man ta tillvara på det avfall och näringsämnen som eventuellt kan finnas i avloppet.

Genom att bygga ett EKO-hus har man kommit en lång bit på vägen till att skapa en bättre miljö och samhälle. Eftersom det har blivit vanligare och mer attraktivt med denna typ av hus, så är marknaden även mycket god. Det betyder att du med säkerhet kommer kunna få bra betalt för ditt EKO-hus vid en eventuell försäljning. Idag är det fortfarande alldeles för många hus som innehåller olika gifter och kemikalier. Att bygga så billigt som möjligt har alltid varit lockande, men kan tyvärr medföra ett flertal olika risker och komplikationer i framtiden.

onplay