Hus

Ett hus kan se ut på många olika sätt och i denna text kommer läsaren kunna åka tillbaka i tiden genom att läsa hur husen såg ut förr och hur det har utvecklats fram till idag.

Forntiden

På äldre stenåldern bodde delar av befolkningen i grottor och andra delar i hyddor vid vattnet. Det berodde på var de bodde och vilken kultur de hade. Människan var jägare/samlare/fiskare vilket förklarade varför vissa bodde nere vid vattnet. Hyddorna fungerade som boningshus men också som förråd där de kunde förvara allt som de hade samlat på sig. Hyddorna var byggda av lera och stenar.

När den neolitiska tiden som även kallas Yngre Stenåldern kom, började det ske förändringar, både i klimatet och hur befolkningen bodde och levde. Nu levde befolkningen istället i långhus och odlade marken. Detta långhus hade likheten med dagens gårdar och fanns kvar ända fram till

Medeltiden även om gårdarna byggdes närmare och närmare varandra.

1800-talet fram till nu

På 1800-talet hade stora städer byggts upp med både lägenheter och hus. Trots detta bodde stora delar av Sveriges befolkning utanför städerna. På landet kunde bönderna bygga sina egna gårdar och bo med sin familj. Husen var oftast byggda med fällda träd från närliggande skog. På 1800-talet började tegelstenar att uppkomma och det gjorde att befolkningen kunde bygga hållbarare och starkare hus. På gårdar är det vanligt att hitta en traktor som kan användas i jordbruket. Detta fanns inte på 1800-talet utan då fick de använda sig av häst och vagn. Dagens hus kan vara byggda av betong och annat material för att göra det mer hållbart.

I och med att det finns så mycket tillgängligt material bidrar det till att alla kan välja hur deras hus ska se ut och det gör att alla hus inte behöver se likadana ut. I ett grannskap kan det ligga en trävilla, en tegelvilla och murbrukssvilla som ser helt annorlunda ut mot varandra. Om det däremot är så att ett företag ska bygga nya hus och kvarter kan de bygga efter en mall och då blir de husen ofta likadana. Däremot kan färgerna skilja sig en del. Skulle dem som sedan flyttar in i husen, välja att ändra utseendet på sitt hus så kommer de kunna göra det. Det krävs däremot ett bygglov för att få lov att göra dessa ändringar.

Ett hus behöver inte innebära ett hem; det kan vara allt från lägenhetshus till Folkets hus som är till för folket. Där kan de ha fester och umgås. Hus kan vara en byggnad avsedd för olika ändamål. En mataffär är ett hus som folk kommer till för att handla. Ett förråd och garage är ytterligare exempel på hus som är avsedda för annat än att bo i.

onplay