Tips om du ska köpa nytt hus

Funderar du på att köpa ett nytt hus? Då finns det många saker att tänka på. Något som de flesta kanske inte alltid ser som det viktigaste, vilket är märkligt eftersom det är det enda som inte går att ändra på i efterhand, är placeringen. Både i det stora och det lilla: trivs du på platsen? Hur ligger den i förhållande till familj, vänner, arbetsplats, skola och så vidare? Hur ligger huset på tomten? Skuggas det av ett berg? Ligger det för nära vägen? Hittar du inte ett färdigt hus på rätt plats kanske du behöver fundera på att bygga ett. Att köpa ett nybygge behöver inte bli dyrare!

Nyckelfärdigt eller arkitektritat?

Om man inte hittar ett befintligt hus som går att renovera till det man behöver så kan man välja mellan att köpa ett nyckelfärdigt eller arkitektritat hus. Ett nyckelfärdigt hus innebär att man väljer bland befintliga husmodeller och sedan bygger företaget man valt husets delar i en fabrik och monterar snabbt upp det på den tomt man köpt. Ett arkitektritat hus ritas efter din beställning och byggs på plats med hjälp av ett byggföretag. Båda varianterna har sina för- och nackdelar. Det nyckelfärdiga huset går snabbt och är oftast prisvärt, medan det arkitektritade blir ett unikt hus byggt helt efter dina och din familjs behov.

Vad är viktigast för dig?

Det gäller att vara ärlig när det gäller husköpet. Fördelen med nyckelfärdiga hus är priset och att det går snabbt. Nackdelen är att många har exakt likadana hus och huset speglar inte ens personlighet på samma sätt. De byggs också snabbt och därmed kanske man oroar sig för att det ska vara slarvigt. Detta går att motverka med att välja ett företag med gott rykte samt att man tar vara på de påverkansmöjligheter som finns vad gäller exempelvis väggars placering och färg. Ett arkitektritat hus blir mer personligt anpassat och sticker ut både utseendemässigt och med smarta lösningar, nackdelen blir högre pris och att det tar lång tid att bygga.

onplay